Posts Tagged ‘usługi remontowo – budowlane’

W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA

W zależności od stopnia wykrystalizowania i okrzepnięcia klasy, a także od ogólnej sytuacji ekono­miczno-społecznej i politycznej, walka ta przybiera różne postacie. Członkowie jej mogą stawiać przed sobą różne cele, począwszy od osiągnięcia tylko pewnych niewielkich koncesji ze strony klasy panu­jącej, poprzez stosunkowo daleko posunięte żądania w zakresie redystry­bucji dóbr w ramach danej formacji, do obalenia i radykalnej zmiany istniejącego porządku ekonomicznego, do sięgnięcia po władzę politycz­ną, pozwalającą umocnić i utrwalić zdobycze w płaszczyźnie ekonomicz­nej, do szerzenia własnej ideologii, własnej wizji społeczeństwa i misji dziejowej poszczególnych jego części.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ZNIESIENIE PODZIAŁÓW

Kapitalizm zniósł stanowy podział społeczeństwa feudalnego. Ale i tu oprócz struktury klasowej funkcjonuje układ zróżnicowań społecznych wyznaczonych innymi kryteriami obiektywnymi (zamożność, kwalifika­cje, miejsce zamieszkania itp.) oraz subiektywnymi (prestiż). Przy ich pomocy poszczególne jednostki i rodziny są lokowane na kolejnych szczeblach drabiny społecznej. Jest to zatem inny niż klasowy rodzaj strukturalizacji społeczeństwa; obraz stratyfikacji społecznej krzyżuje się tu z marksowską wizją klasowych podziałów społecznych. Powstaje pytanie, który z nich jest częściej dostrzegany przez społeczeństwo? Obserwacje różnorodnych społeczeństw wykazują, że istotną rolę w kształtowaniu aspiracji życiowych, jako układy odniesienia dla człon­ków poszczególnych grup społecznych, odgrywają grupy wyodrębniane na podstawie kombinacji cech obiektywnych i subiektywnych.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.