Producent Przesyłek Direct Mail Po Angielsku | Media

Posts Tagged ‘producent przesyłek direct mail po angielsku’

W KAŻDEJ SPOŁECZNOŚCI

„W każdej społeczności na Wyspach Triobranda — pisał B. Malinow­ski z początkiem XX w. — istnieje człowiek sprawujący najwyższą wła­dzę, choć często zakres jej nie jest zbyt duży. W wielu wypadkach jest on tylko primus intei paies — pierwszym w równej sobie grupie star­szyzny wioskowej, który wspólnie rozważa wszystkie ważne sprawy i podejmuje decyzje za powszechną zgodą. Musimy jednak pamiętać o  tym, że niewiele pozostaje tu miejsca na wątpliwości czy deliberacje; krajowcy bowiem we wszystkich, zarówno we wspólnie, jak i indywidu­alnie podejmowanych przedsięwzięciach działają zawsze wedle trady­cyjnych i konwencjonalnych wzorów postępowania. Stąd też naczelnik wioskowy nie jest z reguły niczym więcej niż mistrzem ceremonii ple­miennych…”

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.