AKTUALNE KŁOPOTY

Sytuacja przypomina tu nieco aktualne kłopoty ze stosowaniem w praktyce gospodarczej komputerów mamy już świetne maszyny i świetnych programistów, ale okazują się oni bezradni wobec złożoności nieznanych im procesów gospodarczych, których tajniki są znacznie trudniejsze do opanowania niż napisanie programu dla skomplikowanych obliczeń numerycznych. Informatycy nie znają rzeczywistości, którą mają uszczęśliwić swymi usługami, i podobnie… Czytaj więcej »

ARMIA GENETYKÓW

Te układy, zwane biocenozami, również me są względem siebie wzajem autonomiczne; wchodzą ze sobą w układy wyzszego rzędu, zwią­zane z procesami geochemicznymi, geofizycznymi i klimatotworczymi. Nie można będzie więc zaprojektować po prostu lepszej pszenicy o , tak w ogóle, abstrakcyjnie „lepszej”, być może — będzie się projekto­wało tyle jej odmian, ile biotopów służyć będzie jej… Czytaj więcej »

SZYBKI POSTĘP

Nie sądzę, by postęp był tak szybki, jak się tego spodziewają sami genetycy. Nie dostają oni na swe badania nawet ułamka tych pieniędzy, jakie zużywa się na wymyślanie nowych broni czy na jałowe od 20 lat dociekania fizyków cząstek elementarnych. Gdyby zresztą i dostali z dnia na dzień takie same fundusze, nie zdołaliby ich nawet… Czytaj więcej »

PROGRAMOWANIE ŻYCIA

Na szczęście, trzy pokolenia, które pojawią się w okresie nadchodzą­cych 75 lat (wiek rodności przesuwa się w górę), to w sensie genetycz­nym za krótki okres na trwałe zwyrodnienie gatunku. Ale marna to po­ciecha dla tychże trzech pokoleń, które wyjdą z wirażu cywilizacyjnych przekształceń poturbowane i okaleczone; stworzą lepszy świat me dla siebie. Czy, w porę… Czytaj więcej »

WIELKIE MIASTA

Wielkie miasta cywilizacji przemysłowej, które zapewniają dzieciom swych mieszkańców lepszą opiekę lekarską i bardziej nasycone cennymi substancjami pożywienie, niż może to uczynić współczesna wies kon­tynentu europejskiego, otóż te same wielkie miasta odcinają swych mie­szkańców nie tylko od przyrody, ale i od ruchu fizycznego. Ludzi pracu­jących „fizycznie” jest coraz mniej. Robotnik współczesny bardziej pra­cuje głową i… Czytaj więcej »

ŚWIADOMA CZĘŚĆ LUDZKOŚCI

I ze na pewno straci to sens w czasach, gdy płód będzie mógł rozwijać się w sztucznej macicy, w optymalnych dla siebie warunkach, gdy zdolność karmienia da się pobudzić hormonalnie? Procesy wyżej opisane, wobec których świadoma częsc ludzkości oka­zuje się najzupełniej bezsilna, potwierdzają w tragiczny sposob tezę Marksa, że funkcjonowanie społeczeństw człowieczych jest tylko ro za-… Czytaj więcej »

WIELE KONIECZNYCH KROKÓW

Dodajmy wysiany już do atmosfery stront 90, dodajmy krypton 85, który produkowany” przez elektrownie jądrowe, dziś nie stanowi pro­blemu, ale stanie się problemem za lat 15, kiedy takich elektrowni bę- dzie więcej. Otrzymamy w sumie cały szwadron nowoczesnych jeźdź­ców apokalipsy, znakomicie uzupełniających plagi alkoholizmu, palenia papierosów, lekomanii i narkomanii, szwadron, którego okiełznanie mu­siałoby zająć około… Czytaj więcej »

SZYBKIMI KROKAMI

Szybkimi również kro­kami zbliżamy się do paradoksalnego kryzysu żywnościowego — będzie coraz więcej do jedzenia, ale to, co będzie do jedzenia, bynajmniej nie zagwarantuje prawidłowego odżywiania. Już dziś nie zawsze wiadomo, czym naprawdę karmi się krowa, której mleko dostarczamy niemowlę­tom w przekonaniu, że zawiera pożądane i spodziewane składniki. Pasze „wzmacniane” antybiotykami i środkami hormonalnymi, zadawane… Czytaj więcej »

W CIĄGU LAT

Tak więc w ciągu najbliższych 50 lat zanotujemy skokowy przyrost liczby osobników niedorozwiniętych umysłowo i poważny wzrost od­setka ludzi o wrodzonych wadach biologicznych (nadużycie haseł eugeniki dla morderczych planów hitlerowskich odsunęło możliwość jej propago­wania na czas życia całego pokolenia pamiętającego drugą wojnę świa­tową).Nie koniec na tym. Nasz gatunek musi, niestety, zapłacić rachunek za permanentne skażanie… Czytaj więcej »

INTERESY LUDZKOŚCI

Z punktu widzenia interesów ludzkości „praktyczniejsze” już byłoby rodzenie osobnikow nie w pełni sprawnych biotechnicznie niżeli umy­słowo niedorozwiniętych. Ludzie o widocznym kalectwie lub ukrytych wadach fizjologii mogą być pełnowartościowymi członkami ludzkiego stada, niemało wszak było wśród nich geniuszy, a korelację między ułomnością i sublimowaniem się inteligencji dostrzeżono już dawno. Niestety, inteligentny człowiek dziedzicznie obciążony jakąś… Czytaj więcej »